นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Changes in the brain k-opioid receptor levels of rats in withdrawal from physical dependence upon butorphanol

Author

- L.W. Fan, L.T.Tien, S. Tanaka, T. Ma, N. Chudapongse, S. Sinchaisuk, R.W. Rockhold and I.K. Ho

Journal

- Neurosciene

Volume

- 121

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1063-1074

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ