นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Focal k-opioid receptor-mediated dependence and withdrawal in the nucleus paragigantocellularis

Author

- S. Sinchaisuk, I.K. Ho and R.W. Rockhold

Journal

- Pharmacology Biochemistry and Behavior

Volume

- 74

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 241-252

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ