นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Synergistic Effect of Phospholipid-Based Liposomes and Propylthiouracil on U-937 Cell Growth

Author

- Puapermpoonsiri, U., Lipipun, V., Vardhanabhuti, N.

Journal

- Journal of Liposome Research

Volume

- 15

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 215-227

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ