นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Anti-herpes simplex virus type 1 activities of local northeastern plants

Author

- Akanitapichat P, Wangmaneerat A. & Teerawatanasuk N

Journal

- Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 29

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 137-145

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ