นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


mRNA expression of the ATP-binding cassette transporter subfamily A (ABCA) in rat and human brain capillary endothelial cells.

Author

- Ohtsuki S, Watanabe Y, Hori S, Suzuki H, Bhongsatiern J, Fujiyoshi M, Kamoi M, Kamiya N, Takanaga H,

Journal

- Biol Pharm Bull.

Volume

- 27

Year

- 2547

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1437-40

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ