นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment

Author

- Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P.

Journal

- Mahidol J Pharm Sci

Volume

- 29

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 33-43

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ