นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


New leads of HIV-1 integrase inhibitors

Author

- Vajragupta O, Boonchoong P.

Journal

- Mahidol J Pharm Sci

Volume

- 29

Year

- 2545

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-10

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ