นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents

Author

- Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11

Journal

- Biorg Med Chem

Volume

- 11

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 2329-2337

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ