นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis

Author

- Boonchoong P, Vajragupta O and Berliner LJ.

Journal

- F

Volume

- 37

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 51

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ