นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students.

Author

- Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24.

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 1

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 7-24

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ