นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand

Author

- Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong

Journal

- Journal of the Medical Association of Thailand

Volume

- 89

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 699-705

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ