นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza.

Author

- Homhual S, Zhang H-J, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Mesecar AD, Herunsalee A, C

Journal

- Planta Medica

Volume

- 72

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 255-260

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ