นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Bioactive Dammarane Triterpenes from the Mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza.

Author

- Homhual S, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS, Zhang H-

Journal

- Journal of Natural Products

Volume

- 69

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 421-424

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ