นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis .

Author

- Bunyapraphatsara N, Dechsree(Homhual) S, Yoosook C, Herunsalee A and Panpisutchai Y.

Journal

- Phytomedicine

Volume

- 6

Year

- 2543

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 421-424

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ