นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Cytotoxic activity of northeastern indiginous plants using Brine shrimp lethality test.

Author

- Homhual S, Wangmaneerat A, Tuisimma J, Imsontear N, Inkaew S.

Journal

- Journal of Ubon Rajathanee University

Volume

- 4

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 10-17

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ