นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Analysis of antioxidant vitamins in 30 Thai vegetables by high-performance liquid chromatography method.

Author

- Sripanidkulchai B, Homhual S and Poeknapo C.

Journal

- IJPS

Volume

- 1

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 58-69

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ