นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Tissue-specific characteristics of in vivo electric gene transfer by tissue and intravenous injection of plasmid DNA

Author

- Thanaketpaisarn O, Nishikawa M, Yamashita F, Hashida M.

Journal

- Pharm Res

Volume

- 22

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 883-891

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ