นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Opinion and Related Factors on Community Pharmacy Accreditation by Pharmacy Counsil

Author

- Nonglek Boonchoong, Sirisak Boonman, Siritut Kradarnpol and Sarwitree Prajongbua

Journal

- KKU Research Journal

Volume

- 10

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 174-183

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ