นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Compliance with the Sanatorium Act B.E 2541 Section 32 of non over-night Sanatorium Licensees in Ubon Ratchathani Province

Author

- Nonglek Boonchoong and Sontaya Siramethee

Journal

- Journal of Health Science

Volume

- 14

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1029-1041

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ