นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Hepatocyte-targeted gene transfer by combination of vascularly delivered plasmid DNA and in vivo electroporation

Author

- Sakai M, Nishikawa M, Thanaketpaisarn O, Yamashita F, Hashida M.

Journal

- Gene Therapy

Volume

- 12

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 607-616

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ