นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


In vitro studies on effects of Octylmethoxy cinnamate and other chemicals on human hair quality.

Author

- Pithayanukul P and Thanaketpaisarn O.

Journal

- Asian J of Pharmacy

Volume

- 1

Year

- 1998

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- xx

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ