นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand.

Author

- Nonglek Kunawaradisai Teeraporn Chanakit Jindawan Trisilanunt Theerasak Nuangwanna and Worawut Kanjanakaroon.

Journal

- Thai Pharm Health Sci J

Volume

- 5

Year

- 2010

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 146-153

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ