นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Human urate transporter 1 (hURAT1) mediates the transport of orotate

Author

- Daisaku Miura Naohiko Anzai Promsuk Jutabha Suparat Chanluang Xin He Toshiyuki Fukutomi Hitoshi Endou

Journal

- J Physiol Sci

Volume

- 0

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 253-257

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ