นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


??? Enterococcus faecalis ???

Author

- ???

Journal

- ?????????????

Volume

- 5

Year

- 2553

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 279-285

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ