นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus: In vitro evaluation

Author

- Munerah Alfadhel

Journal

- International Journal of Pharmaceutics

Volume

- 416

Year

- 2011

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 280-287

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ