นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus.

Author

- Munerah Al-fadhel

Journal

- Int J Pharm

Volume

- 461

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 280

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ