นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Screening of steriod 5 alpha reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants

Author

- Thapana kumar Chaiyavat chaiyasut Wandee Rungseevijitprapa Maitree Suttagit

Journal

- Journal of Medicinal Plants Research

Volume

- 5

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1265-1271

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ