นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital

Author

- Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee

Journal

- Journal of Health Sciences

Volume

- 20

Year

- 2011

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 369-375

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ