นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol.

Author

- Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K

Journal

- Fitoterapia.

Volume

- 82

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1185-9

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ