นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro culture of Drosera indica L.

Author

- Juengwatanatrakul Thaweesak Sakamoto Seiichi Tanaka Hiroyuki Putalun Waraporn

Journal

- Journal of Medicinal Plants Research

Volume

- 5

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 4949-4953

Abstract

    Influence of elicitors on plumbagin accumulation in Drosera indica whole plant culture was investigated. Treatment of plantlets with 150 mg/l chitosan and 100 μM salicylic acid mostly stimulated plumbagin production after 3 days of elicitation, while 0.5 mg/ml yeast extract and 50 μM methyl jasmonate elicited at 6 days. Yeast extract (0.5 mg/ml) was the most efficient elicitor to enhance plumbagin production (2.69±0.03 mg/g dry wt.) by 5.4-fold over the control plant (0.50±0.01 mg/g dry wt.). Present results indicated the effectiveness of elicitation on plumbagin accumulation in in vitro culture of D. indica.

Keywords

    Drosera indica, Plumbagin, Elicitors