นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Modulation of plumbagin production in Plumbago zeylanica using a single-chain variable fragment antibody against plumbagin.


Author

-

Seiichi Sakamoto Waraporn Putalun Benyakan Pongkitwitoon Thaweesak Juengwatanatrakul Yukihiro Shoyama Hiroyuki Tanaka Satoshi Morimoto


Journal

- Plant Cell Report

Volume

- 31

Year

- 2012

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 103-110

Abstract

   

A single-chain variable fragment antibody (scFv) against plumbagin (PL) accumulated the PL production in the hairy roots of Plumbago zeylanica. Recombinant Agrobacterium rhizogenes (ATCC 15834) containing an scFv gene against PL (PL-scFv) were obtained through triparental mating and transformed into P. zeylanica to induce PL-scFv protein in the hairy roots. Up to 40 μg recombinant PL-scFv were expressed per milligram of soluble protein in transgenic P. zeylanica hairy root cultures. The mean PL content obtained from transgenic hairy roots (12.24 μg/100 mg dry weight) exhibited 2.2 times higher than those obtained from wild-type (5.48 μg/100 mg dry weight). The high correlation between the PL-scFv expression level and PL content of the recombinant plants suggested that the PL biosynthesis pathway had been modulated by the expression of PL-scFv protein in the hairy roots of P. zeylanica.


Keywords

   

Agrobacterium rhizogenes Hairy root Plumbagin Plumbago zeylanica Single-chain variable fragment antibody