นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก

Researcher

นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

240,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ