นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงในการป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน

Researcher

สุภารัตน์ คำแดง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 กรกฎาคม 2550 - 1 กรกฎาคม 2552

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

480,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย