นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระบบนำส่งสารสกัดจากพริกเพื่อลดการระคายเคืองผิวหนัง

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

30,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย