นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD (ทุน ASEA UNINET)

Researcher

Bancha Yingngam, Adelheid H. Brantner

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

132,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์