นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Investigation of the inclusion complexes between phenylbutenoids and hydroxypropyl--cyclodextrin using two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy

Researcher

บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

40,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย