นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาคุณสมบัติในการชะลอความแก่ผิวหนังของสารสกัดบัวบกที่กักเก็บในนีโอโซม

Researcher

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาดร.ภณิกชา วิชยปรีชานางสาววรรณธกิจ สระเพชร

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 มิถุนายน 2565

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย