นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผงฟักทองชงพร้อมดื่ม

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

30,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย