นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางจากสารสกัดติ้ว

Researcher

วันดี รังสีวิจิตรประภา บัญชายิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 เมษายน 2563 - 31 มกราคม 2564

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย