นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Global Burden of Hip Fractures - Trend in Incidence, Post-fracture Treatment and Mortality

Researcher

Sawaeng Watcharathanakij

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 กรกฎาคม 2565 - 10 กรกฎาคม 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

700,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย