นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


อัตราการจำหน่ายยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

1. อัตราจำหน่ายยาสมุนไพร
    ยาหอมเทพจิตร ขนาดบรรจุ 30 กรัม ราคา 45 บาท
    ยาเหลืองปิดสมุทร ขนาดบรรจุ 60 เม็ด ราคา 55 บาท
    ยาประสะไพล ขนาดบรรจุ 60 เม็ด ราคา 55 บาท
    ยาจันทน์ลีลา ขนาดบรรจุ 60 เม็ด ราคา 55 บาท
    ยาแคปซูลขมิ้นชัน 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 60 เม็ด ราคา 55 บาท
    ยาแคปซูลขมิ้นชัน 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 100 เม็ด ราคา 70 บาท
    ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 60 เม็ด ราคา 55 บาท
    ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 100 เม็ด ราคา 70 บาท
    ยาแคปซูลขิง 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 100 เม็ด ราคา 70 บาท
 
2. อัตราจำหน่ายเจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ
    หลอดบีบขนาดเล็ก ขนาดบรรจุ 30 กรัม ราคา 15 บาท
    หลอดบีบขนาดกลาง ขนาดบรรจุ 45 กรัม ราคา 20 บาท
    ขวดปั๊มขนาดเล็ก ขนาดบรรจุ 80 กรัม ราคา 35 บาท
    ขวดปั๊มขนาดกลาง ขนาดบรรจุ 140 กรัม ราคา 50 บาท
    ขนาดปั๊มขนาดใหญ่ ขนาดบรรจุ 200 กรัม ราคา 65 บาท
    แกลลอนขนาดเล็ก 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 200 บาท

 

สถานที่ติดต่อ

หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353621,045-353628

 

วิธีการชำระเงิน

โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ เลขที่บัญชี 869-209848-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมายัง 045-353644)