นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

 

Download

1.หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 64

1.1โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (1)

1.2โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (2)

**หมายเหตุ 

ผู้สนใจที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

จะสามารถ ดาวโหลดเอกสารต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องได้

ประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ค่ะ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

045-353619