นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน

IJPS [ vol.8 ] 01-01-1970 Research article (National)
Optimization of Process Parameters for Phenolics Extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum Leaves by Response Surface Methodology

Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa

Journal of Food Science and Technology [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
High performance enzyme-linked immunosorbent assay for determination of miroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun

Analytica Chimica Acta [ vol.785 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
Highly selective and sensitive determination of deoxymiroestrol using apolyclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin,Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun

Talanta [ vol.114 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Rungseevijitprapa, W., Brazeau, Gayle A., Simkins, James W.  and Bodmeier , R.,

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [ vol.69 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Production of Polyclonal Antibody Against Madecassoside and Development of Immunoassay Methods for Analysis of Triterpene Glycosides in Centella asiatica. Tassanawat P, Putalun W, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H.

Phytochem Analysis [ vol.24 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
The survey of look alike/sound alike (LASA) drugs available in hospitals in Thailand Teeraporn Chanakit* 

Jintana Napaporn

Todsapon Chiempattanakajohn

Somphon Sangkhawan and Sujitra Wichakot

African Journal of Pharmacy and Pharmacology [ vol.7 ] 07-03-2013 Research article (Inter)
Case report= Heparin-induced skin necrosis

ภญ.เด่นใจ บัวทุม ภ.บ. อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณปัทมานันท์ ภูปา พย.บ. พยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ภ.บ. BCPS อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ภ.บ. BCOP อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นพ.วีระ มหาวนากูล พ.. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วารสารคลินิก [ vol.29 ] 05-03-2013 Review article (National)
Dietary intake of melatonin from tropical fruit altered urinary excretion of 6-sulfatoxymelatonin in healthy volunteers.

Johns NP

Johns J

Porasuphatana S

Plaimee P

Sae-Teaw M.

Journal of agriculture and food chemistry [ vol.61 ] 04-03-2013 Research article (Inter)
Cytotoxic Effect of Taraxacum officinale Extract in Cancer Cell Line

Phurich Inta1  Kewalee Sritongkul1  Oranuch Thanaketpaisan2(40) and Narongchai Chaksupa2*(60)
IJPS [ vol.9 ] 16-02-2013 Research article (National)

Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib= clinical and in vitro evidence.

Yi Ling Teo, Manit Saetaew, Suthan Chanthawong, Yoon Sim Yap, Eric Chun Yong Chan, Han Kiat Ho, Alexandre Chan
Breast Cancer Res Treat [ vol.133 ] 01-02-2012 Research article (Inter)

Survey of Primary School Students regarding

Knowledge and Attitudes towards Cigarette

Consumption

Soontorn Serasart
Preeyaporn Pharueng

Niyom Junnual MPH

Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD

*Anun Chaikoolvatana PharmD, PhD, GTC (Cert.)

Khon Kaen Medical Journal [ vol.36 ] 01-03-2013 Research article (National)

เวลามาตรฐานการทำงานและการกำหนดอัตรากำลัง

ในงานบริบาลเภสัชกรรม คลินิกเอชไอวี/เอดส์ 

โรงพยาบาลวารินชำราบ

                                               

*อนันต์  ไชยกุลวัฒนา1  ปรัตดา  ศรีสมบัติ2   ศิรินทร์ทิพย์  ปิลอง2   ชนาธิป  กันตรง3  นิจวรรณ  ชื่นไมตรี3

1  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี

Srinagarind Medical Journal [ vol.28 ] 01-03-2013 Research article (National)
The relationship between  social support factors and antiretroviral agent adherence in HIV/AIDS patients at Um-Najaroen province, Thailand

นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1*, สมเจตน์ เพียรคุ้ม2

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190 

2องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 37000

 

IJPS [ vol.8 ] 01-03-2013 Research article (National)
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แสวง วัชระธนกิจ*  สัมมนา มูลสาร  สุนทร พันฤทธิ์ดำ  มันต์ทณัฏฐ์ หนูบ่ม

IJPS [ vol.8 ] 27-02-2013 Research article (National)
Liquisolid Systems in Pharmaceutical Applications

Oranuch Thanaketpaisarn*

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.7 ] 27-02-2013 Review article (National)
การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย

ลักษณา เจริญใจ* วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง
เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.9 ] 22-02-2013 Research article (National)
การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และวริษฎา ศิลาอ่อน* Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 20-02-2013 Research article (National)
การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง และวริษฎา ศิลาอ่อน* Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 20-02-2013 Research article (National)
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrolin Pueraria candollei Associated Products Gorawit Yusakul , Orapin Udomsin,
Thaweesak Juengwatanatrakul , Hiroyuki Tanaka, ,
Chaiyo Chaichantipyuth , Waraporn Putalun

Proceeding of The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 [ vol.9 ] 20-02-2013 Research article (National)
Accelerated stability testing of extemporaneous suspensions and reconstituted powder for suspensions of acetazolamide and furosemide Zongporn Joungmunkong
Salinee Na-Ranong
Sirilak Rakrod
Sarote Ornlaor
Warisada Sila-on*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 19-02-2013 Research article (National)

Bufotalin inhibits proliferation and migration of cervical cancer cells

 

Pornthip Waiwut1, Chantana Boonyarat2, Prasert Reubroycharoen3, Natthaporn Janjaratjit1, Ikuo Saiki4 and Hiroaki Sakurai5

Proceedings of NATPRO 4 Natural Products for Health and Beauty The Fourth International Conference o [ vol.4 ] 19-02-2013 Research article (Inter)
Development of Anti-Asiaticoside Polyclonal Antibody-Based Immunoassay and Applications for Centella asiatica Products and Human Serum

Patcharin Tassanawat, Waraporn Putalun, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka.

Food Analytical Methods [ vol.5 ] 19-02-2013 Research article (Inter)

Improved D-(-)-Lactate Production by Genetically Modified Klebsiella oxytoca

Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, and Kaemwich Jantama*

Proceedings of the 19th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2012 [ vol.19 ] 19-02-2013 Research article (Inter)

Effect of metal carbonates on succinate production by Actinobacillus succinogenes in batch fermentation

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama,
Kaemwich Jantama*

Biotechnology An Indian Journal [ vol.6 ] 19-02-2013 Research article (Inter)

Suppression of BSEP and MRP2 in mouse liver by miroestrol and deoxymiroestrol isolated from Pueraria candollei.

Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K.

Phytomedicine [ vol.19 ] 19-02-2013 Research article (Inter)
Immunochemical Analysis of the Antimalarial Drugs Artemisinin and Artesunate

Hiroyuki Tanaka, Madan K. Paudel , Ayako Takei, Junichi Sakoda, Thaweesak Juengwatanatrakul, Kaori Sasaki-Tabata, Waraporn Putalun, Wanchai De-Eknamkul, Oraphan Matangkasombut, Yukihiro Shoyama and Satoshi Morimoto

Antibodies [ vol.1 ] 22-02-2013 Review article (Inter)
การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี.Stopwatch.time.technique ประกอบ จิตตระการ, ธวัชชัย อินธิเดช, มนต์ กุญแจทอง, นิตยา ดาววงศ์ญาติ และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย

วารสารวิจัย มข. [ vol.17 ] 21-08-2012 Research article (National)
ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการในระบบบริการผู้ป่วยใน น้องเล็ก คุณวราดิศัย และ บุญญารักษ์ บุญทวี

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.22 ] 21-08-2012 Research article (National)
ระบบนำส่งนีโอโซมในทางเภสัชกรรม อรนุช ธนเขตไพศาล

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.8 ] 20-08-2012 Review article (National)
Metabolic engineering of Klebsiella oxytoca M5a1 to produce optically pure D-lactate in mineral salts medium Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama,Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

Bioresource Technology [ vol.119 ] 23-07-2012 Research article (Inter)
Validation of Fermentative Parameters for Efficient Succinate Production in Batch Operation by Actinobacillus succinogenes 130ZT Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama

Advanced Materials Research [ vol.550 ] 01-07-2012 Research article (Inter)

ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ การบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ

สมชาย ชาลี* ,สมชาย สินชัยสุข**, สัมมนา มูลสาร**, สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์***
*โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.14 ] 04-05-2012 Research article (National)

Molecular and clinical role of phytoestrogens as anti-skin-ageing agents= A critical overview

Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa

Phytopharmacology [ vol.3 ] 07-06-2012 Review article (Inter)

Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions

Teeraporn Chanakit1*, Nonglek Kunwaradisai1, Peerapat Singkhan2, Sudarat Hemkul1, Nattawat Teerawatanapong1, Narissara Shinghamart3, Sirikunya Lasa3 and Sirirat Visitpanyakul3

African Journal of Pharmacy and Pharmacology [ vol.0 ] 01-08-2012 Research article (Inter)

The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs Available in Hospitals in Thailand

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Todsapon Chiempattanakajohn, Somphon Sangkhawan, Sujitra Wichakot

African Journal of Pharmacy and Pharmacology [ vol.0 ] 01-08-2012 Research article (Inter)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ, วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ, วนิดา ใจหมั่น, นิภาพร เมืองจันทร์ และ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.6 ] 05-07-2012 Research article (National)

Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid accumulation in callus and cell suspension cultures of Pueraria candollei var. mirifica

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwattanatrakul, Kanokwan Jarukamjorn, and Waraporn Putalun

Acta Physiologiae Plantarum [ vol.34 ] 19-04-2012 Research article (Inter)

A rapid one-step immunochromatographic assay for the detection of asiaticoside

Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun , Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto

J Nat Med [ vol.66 ] 01-04-2012 Research article (Inter)
Nanostructured Lipid Carriers (NLC) for Parenteral Delivery of an Anticancer Drug Akhayacatra Chinsriwongkul, Ponwanit Chareanputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat,Theerasak Rojanarata, Warisada Sila-on, Uracha Ruktanonchai, and Praneet Opanasopit AAPS PharmSciTech [ vol.13 ] 01-03-2012 Research article (Inter)

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.7 ] 16-07-2011 Research article (National)

การคงอยู่ของยาชุดในชุมชน

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

Isan Journal of pharmaceutical sciences [ vol.8 ] 19-10-2012 Research article (National)

Preparation of a Single-Chain Variable Fragment and a Recombinant Antigen-Binding Fragment against the Anti-Malarial Drugs, Artemisinin and Artesunate, and Their Application in an ELISA.

Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.

Anal Chem. [ vol.84 ] 25-02-2012 Research article (Inter)

ปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดอำนาจเจริญ

นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1*, สมเจตน์ เพียรคุ้ม2 *ติดต่อผู้นิพนธ์= Tel. 045-353630, Fax. 045-353626, emails= kkjc5476@yahoo.com

iJPS [ vol.3 ] 25-02-2012 Research article (National)

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.8 ] 01-01-2012 Research article (National)

Development and Evaluation of a Hospital Pharmacy Data Management System

Teerapron Chanakit1*, Ratchata Unlamarn2, Piyawat Pasansiwamai3, Panuwat Prasoptanya3, Surawut Donkamchaimongkon3

Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (MU J PHARM) [ vol.0 ] 22-02-2012 Research article (Inter)
Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of Thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka and Wandee Rungseevijitprapa Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 23-12-2011 Research article (Inter)

5α-reductase inhibition and hair growth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment

Naphatsorn Kumara, Wandee Rungseevijitprapa, Nual-Anong Narkkhong, Maitree Suttajit , Chaiyavat Chaiyasuta

Journal of Ethnopharmacology [ vol.139 ] 13-12-2011 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ Journal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani [ vol.1 ] 10-02-2012 Research article (National)
Antityrosinase and antioxidant constituents from Bauhinia malabarica Rawiwun Kaewamatawong*, Napapak Yotharuk, Kesinee Inpranaokaew Proceedings of the First International Congress on Natural Products [ vol.1 ] 17-10-2011 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17