นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
การประยุกต์ใช้แบบทดสอบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฉบับปรับปรุงใหม่; การศึกษานำร่อง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา,จิรนา อนันต์สุชาติกุล,วรรณพร วัฒนวงษ์, ธีราพร ชนะกิจ ขอนแก่นเวชสาร [ vol.34 ] 01-01-1970 Research article (National)
High Affinity Conformationally Constrained Nociceptin/Orphanin FQ(1-13) Amide Analogues Laksana Charoenchai, Hongyan Wang, Jia Bei Wang and Jane V. Aldrich J Med Chem [ vol.51 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn Powder Technology [ vol.203 ] 10-09-2010 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn Powder Technology [ vol.203 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Isoflavone content and antioxidant activity of Thai fermented soybean and its capsule formation chaiyavat Chayasut, Thapana Kumar, Pramote Tipduangta and Wandee Rungseevijitprapa African Journal of Biotechnology [ vol.9 ] 28-06-2010 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by asimpleprecipitationat roomtemperature BanjongBoonchoma ,RattanaiBaitahe ,ZongpornJoungmunkong ,NaratipVittayakorn PowderTechnology [ vol.203 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn Powder Technology [ vol.203 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Functional dyspepsia: its causes and therapies Somchai Sinchaisuk Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University [ vol.3 ] 29-09-2010 Review article (National)
Diarylheptanoids from Curcuma comosa Kaewamatawong, R et al Phytochemical letters [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
flavonols from Bauhinia malabarica Kaewamatawong, R et al J of Nat. Med. [ vol.62 ] 01-01-1970 Review article (Inter)
การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักร จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ ธรรมศาสตร์เวชสาร [ vol.10 ] 14-07-2010 Research article (National)
The effectiveness of interventions on basic knowledge and skills in the preparation of cytotoxic drugs at a hospital in northeastern Thailand Chaikoolvatana A, Anansuchatkul J, W Wattanapong IJPS [ vol.6 ] 03-03-2006 Research article (National)
Modulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Kanokwan Jarukamjorn Proceeding of The 4th Sino-Thai International Conference 2010 [ vol.4 ] 13-07-2010 Research article (Inter)
Production and characterization of polyclonal antibody against asiaticoside Patcharin Tassanawat, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Proceeding of The 4th Sino-Thai International Conference 2010 [ vol.4 ] 13-07-2010 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-04-2010 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putaluna, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้า เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิวรรธน์ อัครวิเชียร จีริสุดา คำสีเขียว ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร พิมลศรี แสงคาร์ พยอม สุขเอนกนันท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข [ vol.-1 ] 01-12-2009 Research article (National)
The development of a high alert intravenous medication database system (HAIMDS) for health care professionals, Thailand Chaikoolvatana A, Chanakit T, Ulman R J Med Songkla [ vol.28 ] 12-08-2010 Research article (National)
Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U J Med Assoc Thai [ vol.92 ] 09-04-2010 Research article (Inter)
Geodatabase enhances the dengue haemorrhagic fever prevention and control Wongbutdee J, Chaikoolvatana A, Saengnill W, Krasuaythong N, Phuphak S SEAJTPMH [ vol.41 ] 09-07-2010 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference, 6-8 May 2010 [ vol.1 ] 06-05-2010 Research article (Inter)
ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ.ด วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.4 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Forming Microparticle Systems. Wandee Rungseevijitprapa, Gayle A. Brazeau, James W. Simkins and Roland Bodmeier. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [ vol.2008 ] 01-03-2008 Research article (Inter)
Development of polymeric microparticles for oral vaccine delivery. Chaowalit Monton, Sarawut Phermphoonkunarak, Oranuch Thanaketpaisarn, Uracha Ruktanonchai, Wandee Ru Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2008. [ vol.2551 ] 01-02-2008 Research article (Inter)
Development of Rice Bran Oil in Solid Lipid Nanoparticles (SLN) for Skin Nourishment. Bancha Yingngam, Yaowaluk Phimpanit, Nattaya Wongkasemchai, Wairsada Sila-Orn, Wandee Rungseevijitpr Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. [ vol.2551 ] 01-02-2008 Research article (Inter)
Development of polymeric microparticles for oral vaccine delivery Chaowalit Monton, Sarawut Phermphoonkunarak, Oranuch Thanaketpaisarn, Uracha Ruktanonchai, Wandee Ru Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การประกันคุณภาพงานบริการเภสัชสนเทศ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. ธีราพร ชนะกิจ, นิตยา ดาววงศ์ญาติ, ชาลี ภูมิฐาน, สำราญ นนทรักษ์, วิรัตน์ พวงจันทร์. Thai Pharm Health Sci J 2007;2(2):138-150. [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Inhibitory activities of Thai medicinal plants against herpes simplex type 1, poliovirus type 1, and measles virus Akanitapichat P., Kurokawa M., Tewtrakul S., Pramyothin P., Sripanidkulchai B., Shiraki K. & Hattori Journal of Traditional Medicine [ vol.19 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Insertion of nuclear factor-B binding sequence into plasmid DNA for increased transgene expression in colon carcinoma cells. Oranuch Thanaketpaisarn Makiya Nishikawa Takayuki Okabe Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida J Biotechnol [ vol.133 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata. Sila-on W, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P, Sripanidkulchai B. Journal of Ubonratchathani University [ vol.1 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
1,3-Dihydroxyacridone derivatives as Inhibitors of Herpes Virus Replication Akanitapichat P., Lowden C.T & Bastow K.F Antiviral Research [ vol.45 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
The antiviral agent 5-chloro-1,3-dihydroxyacridone interferes with assembly and maturation of herpes simplex virus Akanitapichat P. & Bastow K.F Antiviral Research [ vol.53 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Attitudes and styles of women and working age towards exercise in Leongnoktha, Yasothorn Chaikoolvatana A, Kumdang S, Khumarasit W Journal of Health Science [ vol.16 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Factors related to HIV preventive behaviors of prostitutes in Muang District, Ubon Ratchathani Chaikoolvatana A, Wongbutdee J, Boonlue P Siriraj Med J [ vol.60 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Role of protein kinase C-{delta} in the age-dependent secretagogue action of bile acids in mammalian colon Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Christopher Moore, Cynthia Kay, Pawinee Piyachaturawat and Am J Physiol Cell Physiol [ vol.293 ] 01-12-2007 Research article (Inter)
ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธาน ปรีชา บุญจูง, คนึงนิจ รินทรามี วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.10 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Factors Influencing Academic Performance of Freshman Pharmacy Students, Ubon Ratchathani University Watcharathanakij S, Sripa S, Saohin W, Kaewprom K and Tatip S UBU Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้สดของประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร วิภาวี เสาหิน, รำไพ ชาวระนอง, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.16 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
คุณภาพชีวิตการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเทียบกับเภสัชกรโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ สัมมนา มูลสาร, วรวรรณ มินพิมาย, วิชญาพร จงนบกลาง, สุทธิพงษ์ จิตจักร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.16 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Outpatient Prescription Drug Interaction at Prasrimahabhodi Hospital Watcharathanakij S Thai Journal of Hospital Pharmacy [ vol.12 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Development of a Questionnaire for Patient’s Satisfaction with Outpatient Pharmacy Services Watcharathanakij S, Jaturapatarawong A, Jumpasa J, Payukjaroen K, Sudchada P Thai Journal of Hospital Pharmacy [ vol.11 ] 01-01-2001 Research article (Inter)
mono- and biflavonoids from Ochna integerrima Likhitwidayawuid, K., Kaewamatawong, R., Ruangrungsi iochemical Systematics and Ecology [ vol.33 ] 16-10-2004 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระDPPHและปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์และทรงพร จึงมั่นคง วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.8 ] 01-05-2006 Research article (National)
พฤติกรรมการบริโภคผักเเละผลไม้สดของประชาชน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร วิภาวี เสาหิน, รำไพ ชาวระนอง เเละสัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.16 ] 24-01-2008 Research article (Inter)
New strategy for the analysis of traditional chinese medicine using monoclonal antibodies Yukihiro Shoyama, Osamu Morinaga, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka Proceeding of The 2nd Sino-Thai International Conference 2007 [ vol.2 ] 02-12-2007 Research article (Inter)
ความเสี่ยงต่อการตายของผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่มีการประกันสุขภาพต่างกัน. สัมมนา มูลสาร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, นัทที พัชราวนิช, ปพิชญา พิมพา, เยาวเรศ อินบ้าน, ปัญญา วงศ์เสนา สารศิริราช [ vol.55 ] 01-01-2008 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17