นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

Method validation for vancomycin analysis in extemporaneous suspensions via HPLC

Suwannarat, K., Kittiphinitnunta, K., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 01-10-2018 Research article (National)

Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief

Sihabud, V., Duangjit, S., Yingngam, B., Pitchayajittipong, C.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 01-10-2018 Research article (National)

Lipid Nanoparticles Containing Sesame Oil for Skin Occlusion

Walaiporn Tiaprasit, Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 31-12-2018 Research article (National)

Clinical Inertia in Type2 Diabetic Patients in Community Hospitals in Ubon Ratchathani

Likhit Pholdee, Phisitt Vejakama, Nonglek Kunawaradisai, Sawaeng Watcharathanakij

TJPP [ vol.12 ] 29-03-2019 Research article (National)

Characteization of pH sensitive nanoparticles containing lipophilic active.

Wandee Rungseevijitpra, Bancha Yingngam, Saithan Thosing, Anchana Trachu

 
 

 

 

The 11th Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 [ vol.1 ] 10-03-2019

Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds
by High Performance Liquid Chromatography
 

Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong , Wipawee Saohin , Suparat Chanluang, Kitiya Kaiyafai and Chakhattrai Tapkeaw.

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.13 ] 01-01-2019 Research article (Inter)

Situations of methamphetamine addiction treatment in the voluntary drug treatment system at the Tambon (sub-district) Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn,  Teeraporn Supapaan

Srinagarind Med J [ vol.33 ] 31-12-2018 Research article (National)

ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพต่อการบำบัดด้วยการแพทย์ทสงเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

IJPS [ vol.14 ] 31-10-2018 Research article (National)

การศึกษาความเป็นพรีไบโอติกของหัวแก่นตะวันในการส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bifidobacterium animalis BF052

ปายาลักษณ์ สุดชารี, เขมวิทย์ จันต๊ะมา และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 [ vol.47 ] 06-12-2018

Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment

Tipada Samseethong

IJPS [ vol.14 ] 10-10-2018 Review article (National)

Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment

Tipada Samseethong

IJPS [ vol.14 ] 04-10-2018 Research article (National)

Neuroprotective Effect of Durio zibithinus against Beta Amyloid

Kusawadee Plekratoke, Pornthip Waiwut, Natcha P Suchaichit, Nuntavan Bunyapraphatsara, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat  

THAI JOURNAL OF PHARMACOLOGY [ vol.40 ] 19-12-2018 Research article (National)

Antioxidant activity, β-amyloid aggregation inhibition, and neuroprotective effect of cricket (Gryllus bimaculatus) ethanol extract 

Patchrapon Boonsin1, Chantana Boonyarat2,3, Kusawadee Plekartoke2, Prasert Reubroycharoen4, Pornthip Waiwut1,*  

Proceedings of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology [ vol.1 ] 18-07-2018 Research article (National)

Antioxidant activity, β-amyloid aggregation inhibition, and neuroprotective effect of cricket (Gryllus bimaculatus) ethanol extract 

Patchrapon Boonsin1, Chantana Boonyarat2,3, Kusawadee Plekartoke2, Prasert Reubroycharoen4, Pornthip Waiwut1,*  

Proceedings of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology [ vol.1 ] 18-07-2018 Research article (National)

An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin

Yusakul G, Togita R, Minami K, Chanpokapaiboon K, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, Morimoto S

Fitoterapia [ vol.133 ] 01-03-2019 Research article (Inter)

A Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA.

Chanpokapaiboon K, Khoonrit P, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, Morimoto S.

Curr Pharm Biotechnol [ vol.19 ] 19-12-2018 Research article (Inter)

ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

ลิขิต ผลดี, พิสิษฐ์ เวชกามา, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ

เภสัชกรรมไทย [ vol.12 ] 25-03-2019 Research article (National)

Hospital pharmacy practice and the way forward for pharmacy education in Thailand. 

Ploylearmsang C, Kanjanasilp J, Kessomboon N, Suttajit S, Suwannaprom P, Sripa S, Sittichotiwong R, Srimarueang T, Sonsri S, Kittiboonyakun P.

Canadian Journal of Hospital Pharmacy [ vol.72 ] 01-01-2019 Review article (Inter)

ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

ลิขิต ผลดี1, พิสิษฐ์ เวชกามา2, น้องเล็ก คุณวราดิศัย3, แสวง วัชระธนกิจ3

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.1 ] 30-11--0001 Research article (National)

Review article: Drug Interaction Consideration in HIV/HCV Coinfected Patients (การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง)

Uraiwan Akanit

Srinagarind Medical Journal (SMJ) [ vol.33 ] 10-10-2018 Review article (National)

Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies—A Systematic Review and Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials

Venkateshbabu Nagendrababu, Shaju Jacob Pulikkotil, Sajesh K. Veettil, Peerawat Jinatongthai, James L. Gutmann

The Journal of EVIDENCE-BASED DENTAL PRACTICE [ vol.0 ] 31-05-2018 Research article (Inter)

Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies—A Systematic Review and Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials

Venkateshbabu Nagendrababu, Shaju Jacob Pulikkotil, Sajesh K. Veettil, Peerawat Jinatongthai, James L. Gutmann

The Journal of EVIDENCE-BASED DENTAL PRACTICE [ vol.0 ] 12-10-2018 Research article (Inter)

Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies—A Systematic Review and Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials

Venkateshbabu Nagendrababu, Shaju Jacob Pulikkotil, Sajesh K. Veettil, Peerawat Jinatongthai, James L. Gutmann

The Journal of EVIDENCE-BASED DENTAL PRACTICE [ vol.0 ] 12-10-2018 Research article (Inter)

Efficacy and safety of chemopreventive agents on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and network meta-analysis

Veettil SK, Jinatongthai P, Nathisuwan S, Teerawattanapong N, Ching SM, Lim KG, Saokaew S, Phisalprapa P, Reid CM, Chaiyakunapruk N

Clinical Epidemiology [ vol.10 ] 10-10-2018 Research article (Inter)

EFFICACY OF BIODENTINE AND MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE IN PRIMARY MOLAR PULPOTOMIES—A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS WITH TRIAL SEQUENTIAL ANALYSIS OF RANDOMIZED CLINICAL TRIALS

VENKATESHBABU NAGENDRABABU, BDS, MFDS RCPS (Glasgow), MDS, PhDa , SHAJU JACOB PULIKKOTIL, BDS, MDS, PhDa , SAJESH K. VEETTIL, MPharmb , PEERAWAT JINATONGTHAI, BSc Pharm, BCP, BCPSc,d, AND JAMES L. GUTMANN, DDS, PhDe

The Journal of EVIDENCE-BASED DENTAL PRACTICE [ vol.0 ] 30-11--0001 Research article (Inter)
Efficacy and safety of chemopreventive agents on colorectal cancer incidence and mortality= systematic review and network meta-analysis

Sajesh K Veettil,1 Peerawat
Jinatongthai,2,3 Surakit
Nathisuwan,4 Nattawat
Teerawattanapong,2,3 Siew
Mooi Ching,5,6 Kean Ghee
Lim,7 Surasak Saokaew,3,8–10
Pochamana Phisalprapa,11
Christopher M Reid,12,13 Nathorn
Chaiyakunapruk3,9,14,15

Clinical Epidemiology [ vol.10 ] 30-11--0001
Optimization of sodium hydroxide pretreatment and enzyme loading for efficient hydrolysis of rice straw to improve succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122 under simultaneous saccharification and fermentation

Apichai Sawisit, Surawee Jampatesh, Sirima Suvarnakuta Jantama,

Kaemwich Jantama

Bioresource Technology [ vol.260 ] 01-07-2018 Research article (Inter)

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement.

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai, Wipawee Saohin,

Oranuch Thanaketpaisarn.

Proceeding of the 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Sethabouppha B, Moolsri N, Srisawat W, Leutrakul T, Akanithapichat P, Suwannakul S. 

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.0 ] 23-05-2018

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018
Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity.

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannaku

Proceeding of The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In [ vol.5 ] 16-05-2018
การประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

มานิตย์ แซ่เตียว1*, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์2, รมิดา มัฐผา1, โสวิภา พลเยี่ยม1

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.14 ] 01-06-2018 Research article (National)

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement

Benjabhorn Sethabouppha1, Nithima Suttipantu1, Jureerat Laliturai2,

Wipawee Saohin1,Oranuch Thanaketpaisarn1*

Proceeding of The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In [ vol.5 ] 23-05-2018

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai,

Wipawee Saohin,Oranuch Thanaketpaisarn

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018

Booting the Essential Oil Yield from the Rhizome of Cassumunar Ginger by an Eco-friendy Solvent-free Microwave Extraction combined with Central Composite Design

Bacha Yingngam, Adelheid Brantner

Journal of Essential Oil Research [ vol.30 ] 28-09-2018 Research article (Inter)

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนา่จอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ่้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

จุฑามาศ นักบุญ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร

TNCP [ vol.2 ] 04-07-2018 Research article (National)

Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannakul

The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co [ vol.1 ] 23-05-2018

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

จุฑามาศ นักบุญ, น้องเล็ก คถุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร

TNCP [ vol.2 ] 03-07-2018 Research article (National)

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

จุฑามาศ นักบุญ  น้องเล็ก คุณวราดิศัย  สัมมนา มูลสาร

TNCP [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)

Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates’ perceptions during the transition to the 6-year PharmD program

Siritree Suttajit
Puckwipa Suwannaprom
Teeraporn Supapaan
Suntara Eakanunkul
Mayuree Tangkiatkumjai
Chuenjid Kongkaew
Claire Anderson
Payom Wongpoowarak

Advances in Medical Education and Practice [ vol.2018 ] 01-10-2018 Research article (Inter)

การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย

สุดาพร ทำนุ, อมรรัตน์ บุญเรือง, สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.14 ] 14-05-2018 Research article (National)

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 01-09-2018 Research article (Inter)

Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application

Suttipalin Suwannakul*, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul

J Int Dent Med Res [ vol.11 ] 03-09-2018 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17