นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์ PLGA เป็นสารก่อเจลหลัก

พิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์ 1, วริศรา ทิพย์คูนอก 1, วริษฏา ศิลาอ่อน 2, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 2*

The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 [ vol.11 ] 01-02-2016 Research article (National)
ปัจจัยและอุปสรรคต่อการนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติ อนุวัฒน์ วัฒนพิชญกูล1*, บัญญวัต ตรียกุล1,, กิตติยาพร ทองไทย2,, ชัชภาวี บุญพรม3, ยุวดี ยามดี3

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.11 ] 30-03-2016 Research article (National)
การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ทักษิณีย์ ศรีพล 

เบญจมาภรณ์เกษามา 

สุทธาสินี สุวรรณกุล

ณรงค์ชัย จักษุพา

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.0 ] 12-02-2016 Research article (National)
การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน )
ทักษิณีย์ ศรีพล1 เบญจมาภรณ์เกษามา
1 สุทธาสินี สุวรรณกุล
2
ณรงค์ชัย จักษุพา2
สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน )
ทักษิณีย์ ศรีพล1 เบญจมาภรณ์เกษามา
1 สุทธาสินี สุวรรณกุล
2
ณรงค์ชัย จักษุพา2
สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ) ทักษิณีย์ ศรีพล
เบญจมาภรณ์เกษามา
สุทธาสินี สุวรรณกุล
ณรงค์ชัย จักษุพา
สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2559 [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)
โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง= ความรู้พื้นฐาน ยา และแนวทางการรักษา ) สมหวัง จรรยาขันติกุล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.11 ] 30-03-2016 Review article (National)
ความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย ) สมหวัง จรรยาขันติกุล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.11 ] 30-03-2016 Research article (National)
In vitro activity of pomelo relevant to treatment of Alzheimer’s Disease. ) -

- [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
In vitro activity of pomelo relevant to treatment of Alzheimer’s Disease. ) -

- [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

Characterizing exons and introns by regularity of nucleotide strings)

Tonya Woods1*, Thanawadee Preeprem2, Kichun Lee3, Woojin Chang4 and Brani Vidakovic1

 

Biology Direct [ vol.11 ] 30-11--0001 Research article (Inter)
Chromene stability= The most potent estrogenic compounds in White Kwao Krua (Pueraria candollei var mirifica) crude extract. Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Yusakul G, Putalun W.

Journal of Functional Foods [ vol.19 ] 01-09-2015 Research article (Inter)
Preparation and application of a monoclonal antibody against the isoflavone glycoside daidzin using a mannich reaction-derived hapten conjugate Yusakul G, Sakamoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S.

Phytochemical Analysis [ vol.27 ] 29-03-2016 Research article (Inter)
Does a transition in education equate to a transition in practice? Thai stakeholder’s perceptions of the introduction of the Doctor of Pharmacy programme Teeraporn Chanakit1*, Bee Yean Low2, Payom Wongpoowarak3, Summana Moolasarn4 and Claire Anderson1

BMC Medical Education [ vol.1 ] 01-12-2015 Research article (Inter)
Hospital pharmacists’ perceptions of thesuitability of doctor of pharmacy graduatesin hospital settings in Thailand Teeraporn Chanakit1*, Bee Yean Low2, Payom Wongpoowarak3, Summana Moolasarn4 and Claire Anderson1

BMC Medical Education [ vol.15 ] 01-12-2015 Research article (Inter)
Treatment Failure of Hospital-Acquired Pneumonia Caused by Methicillin-Resistant Staphylococcus aureuswith Vancomycin Based on Pharmacokinetic Properties ) Teerapong Monmaturapoj

Srinagarind Medical Journal [ vol.30 ] 30-03-2016 Review article (National)
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจากการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ระหว่างชาชงหญ้าดอกขาวกับน้ำยาบ้วนปาก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไนเตรต อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
ฉลอม สิทธิบุตร
สายันต์ จันทร์ดี
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา

พยาบาลสาร [ vol.42 ] 01-12-2015 Research article (National)
การสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกจัดศัตรูพืชในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์2, วชิรศักดิ์ ปะกาสิต3

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.31 ] 28-03-2016 Research article (National)
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การปลูกผักสวนครัวและ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เสี่ยง กรณีศึกษา = อีสานใต้ 3 จังหวัด อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1 อชิรศักดิ์ ปะกาสิต2

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า [ vol.33 ] 28-03-2016 Research article (National)
Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand Anan Chaikoolvatana* Mereerat Manwong**
Cholada Chaikoolvatana*** Nawaporn Saisingh****
Sukwasan Wongthanu***** Mattana Kwangtong**

chu med j [ vol.60 ] 28-03-2016 Research article (National)
Transdermal delivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination of microneedles and low-frequency sonophoresis Boonnada Pamornpathomkul,Sureewan Duangjit, Suvida Laohapatarapant,Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit,Tanasait Ngawhirunpat Asian Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 25-03-2016 Research article (Inter)
Effect of Terpene on Physicochemical Properties and Skin Permeability of Capsaicin loaded Solid Lipid Nanoparticles 

Sureewan Duangjit,Chanida Pucharean,Pajeemon Yoddee, Kulda Kanlayawuttipong,Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program

Sureewan Duangjit,Pattaraporn Ruangkarnjanapaisarn,Thanattha Inta,WandeeRungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition

Sureewan Duangjit,Wikanda Seepanbal,Nalintip Neanghemmarach,Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes 

Sureewan Duangjit,Thanattha Inta,Pattaraporn Ruangkarnjanapaisarn,Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 25-03-2016 Research article (National)
Novel Alternative Drugs for Hospital-acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection Teerapong Monmaturapoj

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 29-03-2016 Review article (National)
Thai stakeholders’ perceptions of the pharmacy curriculum change= A qualitative study

Chanakit, Teeraporn  (40 %)

Low, Bee Yean (20 %)

Wongpoowarak Payom (5 %)

Moolasarn Summana (5 %)

Jaturapatarawong, Aporn (5 %)

Worakunphanich, Wiwan (5%)

Anderson Claire (20 %)

The Annual Education Research Day, Faculty Education Research Group, 23rd July 2015, QMC [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
the current gaps in the thai pharmacy curriculum change

Chanakit, Teeraporn  (40 %)

Low, Bee Yean (20 %)

Wongpoowarak Payom (5 %)

Moolasarn Summana (5 %)

Jaturapatarawong, Aporn (5 %)

Worakunphanich, Wiwan (5%)

Anderson Claire (20 %)

student-led interdisciplinary research conference, 20 July 2015, East Midlands Conference Ce [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
Stakeholders’ perspective towards formal preceptor preparation for the Doctor of Pharmacy (PharmD) programme in Thailand Teeraporn Chanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb
, Payom Wongpoowarak, PhDc,   Summana   Moolasarn,   PhDd
,   Aporn   Jaturapatarawong,   MSce,   Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD
a

manchester pharmacy education conference [ vol.1 ] 04-09-2015 Research article (Inter)
Factor Affecting Selection Criteria and Behavior of Students and Staffs of Ubon Ratchathani University in Using Services from Ubon Ratchthani University Drug Store สุทธาสินี  สุวรรณกุล, สิรินดา  บัวสาย, ศรัณย์รัชต์  รัตนดาวเรือง, วรางคณา  อยู่เย็น, ชนะพล  ป้อมสุวรรณ, เจษฏา  กาญจนวงษา, จีริสุดา  คำสีเขียว, เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 08-02-2015 Research article (National)
ระบบนำส่งยาชนิดไมโครอิมัลชันเกิดขึ้นเองของยาที่ละลายน้ำยากที่ให้โดยการรับประทาน วริษฎา  ศิลาอ่อน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.17 ] 31-08-2015 Research article (National)
Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings

TeerapornChanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb, PayomWongpoowarak, PhDc, SummanaMoolasarn, PhDd, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhDa

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in hospital settings in Thailand

Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, Payom Wongpoowarak, PhD c, Summana Moolasarn, PhD d, Aporn Jaturapatarawong, MSce, Wiwan Worakunphanich, BPharmf, Mayuree Tangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings Teeraporn Chanakit, MSc a*, Bee Yean Low, PhD b, PayomWongpoowarak, PhD c, SummanaMoolasarn, PhD d, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhD a

Monash Pharmacy Education Symposium [ vol.1 ] 28-08-2015 Research article (Inter)
Hypouricemia and Nephroprotection of Coix lacryma-jobi L. Seed Extract Taejarernwiriyakul, Ormjai, 
Anzai, Naohiko,
Jutabha, Promsuk, 
Kruanamkam, Wantika, 
Chanluang, suparat

Songklanakarin Journal of Science and Technology [ vol.37 ] 27-08-2015 Research article (Inter)
สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ แสวง  วัชระธนกิจ1*, กฤษณ์ พรหมปัญญา2 และ รัชพล ปราบพยัคฆ์2

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจ าปี [ vol.1 ] 27-08-2015 Research article (National)
การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 [ vol.7 ] 27-08-2015 Research article (National)
Classification of garlic cultivars using an electronic nose Suchin Trirongjitmoah, Zongporn Juengmunkong, Kornsorn Srikulnath, Pakpum Somboon

Computers and Electronics in Agriculture [ vol.0 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment Jeerisuda  Khumsikiew Sisira Donsamak and Manit Saeteaw

The IAFOR Journal of Education [ vol.3 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
นโยบายยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในมุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาล สัมมนา มูลสาร ปร.ด.*
วีระพันธ์ เชื้อดวงผูย ภ.บ.**
สมพร สังขฤกษ์ ปวส.สค. (เทคนิคเภสัชกรรม)***

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 26-08-2015 Research article (National)
การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วารสารเภสัชศาตร์อีสาน [ vol.11 ] 26-08-2015 Research article (National)
Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum Nuttiya Werawattanachai*, Rawiwun Kaewamatawong1, Jintana Junlatat2, and Bung-orn Sripanidkulchai2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.17 ] 25-08-2015 Research article (National)
การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa

กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 [ vol.7 ] 01-01-1970 Research article (National)
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ กรณีศึกษา คลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทักษิณ พิมพ์ศักดิ์ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เพ็ญภัคร พื้นผา

ศรีนคิรทร์เวชสาร [ vol.30 ] 25-08-2015 Research article (National)
The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand=  Challenges and Opportunities

Chaikoolvatana A  Pheunpha P Puchcharanapaponthorn P  Chaikoolvatana C Saisingh N  Suwannakoot P  Mingkhwan B

Siriraj Med J [ vol.67 ] 25-08-2015 Research article (National)
Transdermal delivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination of microneedles and low-frequency sonophoresis

Boonnada Pamornpathomkul, Sureewan Duangjit, Suvida Laohapatarapant, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, and Tanasait Ngawhirunpat

Asian Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth. Yusakul G, Udomsin O, Tanaka H, Morimoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W

Luminescence [ vol.30 ] 26-08-2015 Research article (National)
Efficient reduction of the formation of by-products and improvement of production yield of 2,3-butanediol by a combined deletion of alcohol dehydrogenase, acetate kinase-phosphotransacetylase, and lactate dehydrogenase genes in metabolically engineered Klebsiella oxytoca in mineralsaltsmedium

Kaemwich Jantama, Pattharasedthi Polyiam, Panwana Khunnonkwao, Sitha Chan, Maytawadee Sangproo, Kirin Khor, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee

Metabolic Engineering [ vol.30 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Factorial design of essential oil extraction from Fagraea fragrans Roxb. flowers and evaluation of its biological activities for perfumery and cosmetic applications Bancha Yingngam and Adelheid H. Brantner

International Journal of Cosmetic Science (2013 Impact Factor 1.451) [ vol.37 ] 26-08-2015 Research article (Inter)
Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology Bancha Yingngam & Nuttapun Supaka &
Wandee Rungseevijitprapa

Journal of Food Science and Technology (2013 Impact Factor 2.024) [ vol.52 ] 26-08-2015 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17