นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Proceeding of The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
การเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังด้วยไลโปโซมและสารช่วยเพิ่มการซึมผ่านทางผิวหนัง (Skin permeation enhancement by combination of liposomes and penetration enhancers) สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.9 ] 01-01-1970 Review article (National)
ไลโปโซม: ระบบนำส่งยาเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังและการประยุกต์ใช้ (Liposomes: skin permeation enhancement drug delivery system and applications)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.8 ] 01-01-1970 Review article (National)
การอธิบายคุณลักษณะของผิวหนังโดยใช้เครื่องมือ(Skin preparation by scientific equipments)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.8 ] 01-01-1970 Review article (National)
ไมโครนีดเดิ้ลและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม (Microneedle and its application in pharmaceutical sciences)

นันทิดา วงศ์เลิศนิรันดร์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

Pharma Time [ vol.7 ] 01-01-1970 Review article (National)
ไอออนโตโฟเรซิส: การเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังและการประยุกต์ใช้ (Iontophoresis: skin permeation enhancement and applications) สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.6 ] 01-01-1970 Review article (National)
การประยุกต์ใช้อิเล็กโตรพอเรชันในการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง (Application of Electroporation for Skin Permeation Enhancement)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 01-01-1970 Review article (National)
Selection and characterization of probiotic lactic acid bacteria with heterocyclic amine binding and nitrosamine degradation properties Yodsawee Duangjitcharoen1, Duangporn Kantachote2,
Chutinun Prasitpuripreecha3, Sartjeen Peerajan4,
Chaiyavat Chaiyasut1*

Journal of Applied Pharmaceutical Science [ vol.4 ] 02-09-2014 Research article (Inter)
Development of GIS Database for Insecticide Usage and Toxicity among Thai Farmers in Ubon Ratchathani Province, Thailand 

Chaikoolvatana A1*, Saengnill W2, Wongbutdee 2, Saisingh N 3

 

1 Department of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, 34190 Thailand

2 College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, 34190 Thailand

3Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin, 32000 Thailand

Applied Environmental Research [ vol.36 ] 02-09-2014 Research article (Inter)
The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces in North-Eastern Thailand

Monnapat Aramwiro, Anun Chaikoolvatana, Cholada Chaikoolvatana

Chula Med J [ vol.58 ] 29-08-2014 Research article (National)
Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum ssp. formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death Bancha Yingngam, Marlene Monschein, Adelheid H. Brantner

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine [ vol.4 ] 29-08-2014 Research article (Inter)
Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand Peerawat Jinatongthai, Narinee Khaisombut, MSc Pharmb, Khanchit Likittanasombat, Nathorn Chaiyakunapruk, Sawaeng Watcharathanakij, Surakit Nathisuwan

Heart, Lung and Circulation [ vol.1 ] 29-08-2014 Research article (Inter)
การอนรักษ์และพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สีผึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ

โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์1, สุธารัตน์ คำแพงตา1, บัญชา ยิ่งงาม1, วันดี รังสีวิจิตรประภา1,*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การพัฒนาสูตรตำรับนีโอโซมเพื่อบรรจุสารสกัดตรีผลา ธนิสสา รามฤทธิ์1, บัญชา ยิ่งงาม1, วันดี รังสีวิจิตรประภา1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การกักเก็บของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบติ้วในระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ณัฐชา พฤษสุภี1, พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์1, ชนัญญา รักษ์เรืองนาม1,

 บัญชา ยิ่งงาม1, ณัฐพันธุ์ ศุภกา2, วันดี รังสีวิจิตรประภา1,*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การพัฒนายา Theophylline ชนิดผงฟู่ด้วยเทคนิคพ่นแห้งเพื่อนำส่งยาทางปอด ธีระวุฒิ สีตะวัน,  ปรัชพล  ธารสุวรรณ, วัชรา  จันทร์เขียว, จินตนา นภาพร

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
 GIS –Based Surveillance to Support DHF Control in Thailand from 2009 to 2011 

Anun Chaikoolvatana1, Pratap Singhasivanon2, Peter Haddawy3,

Wacharapong Saengnill4

1Pharmacy Department, Ubon Ratchathani University, Thailand

2Tropical Medicine Department, Mahidol University, Thailand

3United Nations University, Macao

4College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, Thailand

 

Dengue Bulletin [ vol.0 ] 03-03-2014 Research article (Inter)
 ผลสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาเส้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษภัยยาเส้น ในพื้นที่ตัวอย่าง ตำบลเมืองศรีไคและธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี  อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1* เมรีรัตน์ มั่นวงศ์2  วิชชุตา ศรีภูวงศ์ 1 ธนัชชัย คมใส1  พรรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 1 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา3

1คณะเภสัชศาสตร์ (คลินิกฟ้าใส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

 3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

IJPS [ vol.9 ] 03-03-2014 Research article (National)
การพัฒนาและสำรวจความพึงพอใจของเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่= ระยะที่ 1(Development of a Smoke-Free Community and Smoking Cessation Online Service (SFC-SCOS) in Thailand= Phase I.)    ชลลดา ไชยกุลวัฒนา1 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, อนุชิต สิงห์คำ4, ศักราช วรรัตน์กุล5, อานนท์ ทูมริน5

Srinakarin Med J [ vol.29 ] 03-03-2014 Research article (National)
Preparation and Taste Improvement of  Centella asiatica Instant Tea Using Spray Drying Technique Benjabhorn Sethabouppha*, Chonladda Pitchayajittipong

Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology) [ vol.51 ] 03-03-2014 Research article (Inter)
Effect of processing history on the surface interfacial properties of budesonide in carrier-based dry-powder inhalers. Shur, J., Pitchayajittipong, C., Rogueda, P., Price, R.

Therapeutic Delivery [ vol.4 ] 27-02-2014 Research article (Inter)
การศึกษาความหนืดและคุณสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจลโครงร่างตาข่าย แบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้ง จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ชัยวุฒิ วัดจัง2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลิน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียม ที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน

ธนิศา บูชารัมย์1, อิสรา กุนโท1, นฤมล คูณเจริญรัตน์2, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ทรงพร จึงมั่นคง1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
การศึกษาการกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินจากแผ่นไฮโดรเจลจากยางพารา และแป้งดัดแปร มีนรยา สำแดงไชย1, วายูน กลางประพันธ์1, ปวรรัตน์ พวงศิริ1, จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
การกักเก็บยาเซฟาโซลินปริมาณสูงในแผ่นไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้า

จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 27-02-2014 Research article (National)
ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.9 ] 25-02-2014 Research article (National)
Validation method of brazilin analysis by HPLC and anti Propionibacterium acnes (P. acnes) activity of Ceasalpinia sappan extract กิติยา บุญยู้, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วงศ์วิวัฒน์ ทํศนียกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

Proceeding of การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 [ vol.29 ] 01-01-1970 Research article (National)
การรับรู้และความเข้าใจการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ชิตหทัย    สมปรารถนา1, พีระพงศ์  ภูบาล1, วริญชญา  วงศ์สว่างพานิช1, กมลรัตน์  โสมรักษ์ 2, ชมภูนุช  วีระวัธนชัย2, ทัดตา ศรีบุญเรือง1*1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัดอุบลราชธานี

* Corresponding author= 1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubonratchathani university, Ubonratchathani, Thailand 34190  Tel/Fax 045-353630 e-mail= phtattsr@ubu.ac.th, tatta_sri@hotmail.com

 

IJPS [ vol.9 ] 19-02-2014 Research article (National)
การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฉัตรชัย  เมืองไสย1, วรรณรัชฎ์  นันทิประภา1, จินตนา นภาพร1, อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล1*

IJPS [ vol.9 ] 10-02-2014 Research article (National)
นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1*, นิธิมา สุทธิพันธุ์1

 

IJPS [ vol.9 ] 10-02-2014 Research article (National)
Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrineecarbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer’s disease

Supatra Thiratmatrakul a, Chavi Yenjai b, Pornthip Waiwut c, Opa Vajragupta d,

Prasert Reubroycharoen e, Michihisa Tohda f,g, Chantana Boonyarat a,*

European Journal of Medicinal Chemistry [ vol.75 ] 10-02-2014 Research article (Inter)
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ของชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สุวรรณา ภัทรเบญจพล  ทัดตา ศรีบุญเรือง
IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
กรณีศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประภัสสร งาแสงใส  ปดิรดา ศรสียน สุวรรณา ภัทรเบญจพล

IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
การประเมินสุขภาพจิตและความเครียด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชาญวุฒิ ธิติรัตนโชติ  ณัฐญาดา เหล่าคงธรรม  วิสันต์ มาวงษ์ ทัดตา ศรีบุญเรือง

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

 

IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สุวรรณา ภัทรเบญจพล  อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

IJPS [ vol.9 ] 06-02-2014 Research article (National)
Characterization of Statin-Associated Myopathy Case Reports in Thailand Using the Health Product Vigilance Center Database Boonmuang P, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, Suwankesawong W, Pokhagul P, Teerawattanapong N, Supsongserm P

Drug Safety [ vol.0 ] 02-09-2013 Research article (Inter)

A Systematic Review of the Burden of Multidrug-Resistant Healthcare-Associated Infections Among Intensive Care Unit Patients in Southeast Asia: The Rise of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii

Teerawattanapong N1, Panich P2, Kulpokin D2, Na Ranong S3, Kongpakwattana K4, Saksinanon A4, Goh BH4, Lee LH4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N4.

 

Affiliations
1 Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences,Ubon Ratchathani University,Ubon Ratchathani,Thailand.
2 Faculty of Pharmacy,Silpakorn University,Nakorn Pathom,Thailand.
3 Faculty of Pharmacy,Prince of Songkla University,Songkla,Thailand.
4 School of Pharmacy,Monash University Malaysia,Selangor,Malaysia.
5 Division of Infectious Diseases,Thammasat University Hospital,Pratumthani,Thailand.

Infect Control Hosp Epidemiol [ vol.0 ] 27-03-2018 Research article (Inter)
การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ สัมมนา  มูลสาร  แสวง  วัชระธนกิจ  นพพล  บัวสี  ธนพร  กองสุข นิติกานต์  หมื่่นสุข  มัญชุดา  สิทธิพรชัย

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.22 ] 29-04-2013 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนและผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์และยาฟูโรซีมายด์ ทรงพร จึงมั่นคง, สาลินี ณ ระนอง, สิริลักษณ์ รักษ์รอด, สาโรจน์ อ่อนละออ และ วริษฎา ศิลาอ่อน

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.9 ] 29-08-2013 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา*, ฤทธิรงค์ ทองออน, เกษศิรินทร์ ภูมลี และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.15 ] 28-08-2013 Research article (National)
Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology Bancha Yingngam  Nuttapun Supaka
Wandee Rungseevijitprapa

J Food Sci Technol [ vol.13 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch

Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch

Utsana Puapermpoonsiri1, a*, Jatuporn Pratoomted1,b, Warisada Sila-on1, c, Chaiwute Vudjung 2,d

1Faculty of Pharmaceutical Sciences,

Ubon Ratchathani University, Warin Chamrab,Ubon Ratchathani, 34190 Thailand

2Faculty of Science,

Ubon Ratchathani University, Warin  Chamrab,Ubon Ratchathani, 34190 Thailand

aE-mail=utsana@gmail.com; bE-mail=summer_rose_007@hotmail.com;

cE-mail=warisada@yahoo.com; dE-mail=chaiwute2110@gmail.com

*corresponding author

Advanced Materials Research Journal [ vol.739 ] 26-08-2013 Research article (Inter)
Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch InterpenetratingNetwork Hydrogel WarisadaSila-on1, a,*, Jatuporn Pratoomted1,b,Utsana Puapermpoonsiri1,c, Chaiwute Vudjung2, and Wiwat Pichayakorn3

Advanced Materials Research Journal [ vol.739 ] 26-08-2013 Research article (Inter)
Dihydrocapsaicin inhibits cancer cell proliferation by regulating cell cycle proteins Pornthip Waiwut1, Ikuo Saiki2, Hiroaki Sakurai3

Proceedings of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand [ vol.0 ] 26-08-2013 Research article (Inter)
Survey ofcigarette dangers and attitudes toward cigarette consumption among young     primary school pupils, Ubon Ratchathani

Soontorn Serasart

Preeyaporn Pharueng

Niyom Junnual MPH

Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD

Anun Chaikoolvatana PharmD, PhD, GTC (Cert.)

KKMJ [ vol.36 ] 20-09-2013 Research article (National)
Standard time and method for the estimation of the number of personnel required for ambulatory care clinic, HIV/AIDS unit, Warinchumrab Hospital.

อนันต์  ไชยกุลวัฒนา1  ปรัตดา  ศรีสมบัติ2   ศิรินทร์ทิพย์  ปิลอง2   ชนาธิป  กันตรง3  นิจวรรณ  ชื่นไมตรี3

Srinakarin Med J [ vol.28 ] 20-09-2013 Research article (National)
Effects of the cigarette smoking prevention program among high school students in north-eastern of Thailand= a pilot study.  J Med Assoc Thai 2013; 96(6)= 14-24.

Anun Chaikoolvatana BSc, PharmD, PhD, GTC (Cert.)*, Mereerat Manwong MPH**,

Niyom Junnual MPH**, Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD***, Wantanee Thongnun RN****,

Jamsai Apirakmontree BE*****, Areepan Wanchai BE******, Maleewan Pongpaew BE******

J Med Assoc Thai [ vol.96 ] 20-09-2013 Research article (Inter)
Inhibitory Potentials of Five Phytoestrogens from  Pueraria candollei  var. mirifica on CYP1A1 and CYP1A2 Proteins in Mouse Liver Microsomes and  in silico  Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun and Thaweesak Juengwattanatrakul

Journal of Applied Biopharm aceutics and Pharmacokinetics [ vol.1 ] 27-08-2013 Research article (Inter)
Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital

Sirima Suvarnakuta Jantama*, Tanyapong Kunawatanakul, Sarawut Semaram, Suppadet Sangsanon, Nidtaya Teerawattanasuk, Kaemwich Jantama

IJPS [ vol.9 ] 28-08-2013 Research article (National)
ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร, วันทิกา เครือน้ำคำ, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ. [ vol.15 ] 30-08-2013 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17