ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังเอกสารแนบ

ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการดังนี้

   1. ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2561 

   2. ดำเนินการเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาได้จาก www.entry.ubu.ac.thTags :ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ เภสัช ม.อุบล เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเข้าศึกษา 2561

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กลับไปหน้าหลัก