ฐานข้อมูลยาและสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นที่บริเวณอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 11.00-18.00น.
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยอีสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการวิชาการ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
 3. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย
 1. จัดแสดงเครื่องยา จำนวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง มากกว่า 500 ตัวอย่าง
 2. จัดแสดงเครื่องยาในตำรับสมุนไพรรวม 4 ตำรับ ที่ปรากฏใน บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี้
  • ตำรับยาหอมเทพจิตร (แก้ลมวิงเวียน) ประกอบด้วย เกสรทั้งห้า โกศทั้งเก้า เทียนทั้งเก้า ผิวส้มทั้งแปด และสมุนไพรอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 45 ชนิด
  • ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร (แก้ท้องเสีย) ประกอบด้วย ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน แห้วหมู เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันย้อย ครั่ง สีเสียดไทย สีเสียดเทศ ใบเทียน ใบทับทิม
  • ตำรับยาจันทน์ลีลา (แก้ไข้) ประกอบด้วย โกษฐ์สอ โกษฐ์เขมา โกษฐ์จุฬาลัมภา แก่นจันทน์ขาว แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม บอระเพ็ด ปลาไหลเผือก พิมเสน
  • ตำรับยาประสะไพล ประกอบด้วย ไพล ผิวมะกรูด ว่านน้ำ กระเทียม ขิง หัวหอม พริกไทย ดีปลี ขมิ้นอ้อย เทียนดำ เกลือสินเธาว์ การบูร
ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์
ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง
ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ฐานข้อมูลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา
เว็บไซต์ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นฐานข้อมูลเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลยาได้ด้วยตนเอง มีระดับการสืบค้นทั้งอย่างง่าย (General search) และ การสืบค้นที่มีข้อมูลเฉพาะ (Advance search) ที่มีความครอบคลุมรูปแบบการค้นหา มีจำนวนรายการที่ปรากฏมากถึง 3,000 รายการ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งาน และ มีสถิติที่น่าสนใจดังนี้
 1. เป็นฐานข้อมูลอันดับ 1 บน Google ที่มีอัตราการสืบค้นสูงสูดเกี่ยวกับ การพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยา หรือ Drug identification ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2558
 2. มีจำนวน subscriber มากกว่า 2,000 คน มีจำนวน user มากกว่า 25,000 คน
 3. มีอัตรา page view ประมาณ 500,000 ครั้ง/ปี คิดเป็นการเข้าใช้เฉลี่ยมากกว่า 1,000 ครั้ง/วัน และการเข้าใช้ มีการกระจายตัวไปในหลายประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา