รายงานประจำปี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รายงานประจำปี 2565

ดาวน์โหลด   ดูออนไลน์ 


รายงานประจำปี 2564

ดาวน์โหลด   ดูออนไลน์ 

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด  ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ดูออนไลน์                      


รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด  ดูออนไลน์                      


รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด  ดูออนไลน์