รายงานประจำปี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำปี 2564

ดาวน์โหลด      ดูออนไลน์ 

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด      ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด   ดูออนไลน์                      


รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด   ดูออนไลน์                      


รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด      ดูออนไลน์